Khu Ruby khối A

Căn hộ loại A - 3 Phòng Ngủ   Căn hộ Loại B - 3 Phòng Ngủ   Căn hộ Loại C - 2 Phòng Ngủ
   
khu ruby celadon city   khu ruby celadon city   khu ruby celadon city

Sơ đồ Khu Ruby

Sơ đồ căn hộ khu ruby

Sơ đồ căn hộ khu ruby

Sơ đồ căn hộ khu ruby